logo


Els temps que ens acompanyen conviden a una reflexió sobre la participació de la ciudadania en la vida pública, en la gestió dels afers municipals, en l’acció política en gen[...]
Les propostes anunciades pel govern del Partit Popular són un atac brutal contra l’educació pública. L’augment del nombre d’alumnes per classe i de les hores lectives del professor[...]