logo


Les propostes anunciades pel govern del Partit Popular són un atac brutal contra l’educació pública. L’augment del nombre d’alumnes per classe i de les hores lectives del professor[...]