logo


Esquerra Unida i Alternativa és una formació sobirana política i jurídicament, compromesa en un projecte autònom de l´esquerra transformadora que, generant dinàmiques participatives i concretant les propostes programàtiques, té l’objecte de lluitar pels drets humans i democràtics, contribuir al desenvolupament d´una alternativa de transformació de manera que pugui impulsar un sistema de vida, producció i consum diferent de l´existent: una societat socialista més justa i igualitària, entesa com una democràcia radical participativa estesa a tots els àmbits de la societat.

D’esquerres Volem una societat amb justícia social, plenes llibertats individuals i col.lectives, radicalment democràtica en un planeta habitable i sostenible. Amb igualtat en les esferes econòmica, política, social i cultural.

Transformadors i anticapitalistes El capitalisme té inherents les injustícies, les desigualtats i explotacions que avui presenciem. La superació d’aquest sistema econòmic actualment en la fase de globalització neoliberal d’explotació d’èssers humans per èssers humans, d’imperis a pobles i de depredació del planeta és imprescindible per tenir un món en pau, sostenible i ons els èssers humans siguin lliures i iguals.

Catalans i republicans És català o catalana qui viu, treballa o ho intenta, a Catalunya. Defensem els drets nacionals de Catalunya i el seu dret a l’autodeterminació basat en què democràticament la ciutadania pugui escollir el seu futur i el què vol ser. Ens sentim republicans per tradició democràtica, per memòria històrica i per la vinculació amb els valors de llibertat, igualtat i fraternitat.

Federals Creiem en l’articulació federal i plural de Catalunya amb la resta de pobles de l’Estat i amb Europa. On es combinin el màxim autogovern que desitgem amb el govern compartit en aquells assumptes que siguin comuns.

Internacionalistes i solidaris Amb l’objecte de lluitar per tots els drets humans a tot arreu ens solidaritzem i sentim copartíceps amb les lluites dels pobles de tot el món que lluiten contra l’opressió, per la justícia, les llibertats i la seva dignitat.

Plurals Creiem que és un valor en si la nostra pluralitat, on la suma de persones i col.lectius amb diferents orígens i sensibilitats dóna com a resultat un projecte més fort i ric.

Unitaris La nostra vocació unitària es manifesta tant amb les organitzacions polítiques com amb les socials quan es tracta de millorar les condicions de vida, de treball, democràtiques i culturals de la ciutadania.

Be Sociable, Share!