logo


Si hi ha un tema que preocupa a bona part de la població, és el de la pobresa energètica. Moltes famílies de Santa Coloma i de Catalunya en general, pateixen els problemes derivats[...]